Terugkeerprojecten

[SecondaryNavigationDezeHoofdRubriekBevat](EN) 3 [SecondaryNavigationRubrieken](EN):

Terugkeerprojecten

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) biedt met REAN (Return and Emigration Assistance from the Netherlands) en AVRR-NL (herintegratieondersteuning vanuit het Assisted Voluntary Return and Reintegration from the Netherlands project) basisondersteuning voor zelfstandige terugkeer aan. Daarboven kan de vreemdeling extra ondersteuning krijgen via een terugkeerproject. Op deze site staat een overzicht van deze projecten.

Voor alle projecten gelden voorwaarden voor deelname. Zie de afzonderlijke projectpagina’s voor meer informatie.

Vreemdelingen die gebruik willen maken van de terugkeerprojecten kunnen zich wenden tot de betreffende organisaties of contact opnemen met zijn of haar regievoerder van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) voor meer informatie.

Let op

Deelname aan meer dan één terugkeerproject met in-kind reintegratie assistentie is niet mogelijk.

Subsidie aanvragen

Heeft uw organisatie (NGO) een op vrijwillige terugkeer gericht project of plannen voor een nieuw project? Mogelijk kan de DT&V hiervoor subsidie verstrekken.

Op de website van de DT&V leest u meer. Stuur voor meer informatie een e-mail naar subsidie@dtv.minvenj.nl.